Novi SUV Peugeot 5008

ODKRIJ

PROSTORNOST

SODELUJ V PEUGEOT 5008 NAGRADNI IGRI

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Odkrij prostornost«

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Odkrij prostornost« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje P Automobil Import, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na spletni strani www.odkrijprostornost.si in traja od 10. 11. 2017 do 26. 11. 2017 do polnoči. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Peugeot.

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri, ki poteka na spletni strani www.odkrijprostornost.si (v nadaljevanju: spletna stran), lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so stare 18 let ali več ter imajo vsaj 3 leta veljaven vozniški izpit. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, osebe, ki so neposredno sodelovale pri zasnovi in izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani.

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsak, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, in ki na spletni strani preko Facebook prijave ustvari in uspešno napolni svoj avto, tj. šest izmed njegovih povabljenih prijateljev sprejme njegova vabila.

Vsak posameznik lahko s svojim Facebook profilom ustvari samo en avto in ga napolni. Obenem je lahko istočasno povabljen v več avtomobilov in se lahko odzove na več vabil oz. potrdi več vabil. Pri nagradnem žrebu bo upoštevan samo enkrat, in sicer kot tisti, ki je ustvaril avto (njegov avto gre v žreb) in kot posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse, pri katerih se pojavi dvom o zlorabi igre.

S tem, ko posameznik sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in pogoji sodelovanja in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki (ime in priimek, kraj bivanja), če bo med nagrajenci, objavljeni na Facebook strani Peugeot Slovenija in na spletni strani www.odkrijprostornost.si.

4. Nagradni sklad in podelitev nagrad

Nagradni sklad:
  • 1 x 7 dni najem apartmaja v Passo San Pellegrinu (Dolomiti, Italija) v terminu 13. 1. do 20. 1. 2018 s 6-dnevno smučarsko karto za 7 oseb v organizaciji agencije SKIFUN. Vrednost nagrade je 3.421,00 Eur z DDV.

V nagradni sklad ni vključena turistična taksa, ki se plača na kraju samem, ter potencialni riziko izgube depozita.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen prek e-naslova, ki ga bo oddal ob prijavi.

Organizator bo v roku 5 delovnih dni po zaključku nagradne igre med vsemi sodelujočimi, ki so uspešno ustvarili in prek vabil prijateljem napolnili svoj avto, v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejel nagrado. V žrebanje bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo v času trajanja nagradne igre na spletni strani ustvarili svoj avto in ga uspešno napolnili s šestimi prijatelji.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Peugeot Slovenija in tudi na spletni strani www.odkrijprostornost.si. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek e-naslova, ki ga je navedel ob prijavi. Nagrajenec mora v roku 3 dni od obvestila prek e-pošte organizatorju sporočiti svoje osebne podatke ter podatke sopotnikov v potrjenem vozilu: ime, priimek, datum rojstva, naslov, davčno številko, telefonsko številko, e-naslov in kopijo vozniškega izpita. Če nagrajenec popolnih podatkov ne bo poslal pravočasno, s tem izgubi pravico do koriščenja nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se pojavi dvom o zlorabi igre,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

5. Davki in akontacija dohodnine

Ker vrednost nagrade presega 42 €, bo organizator za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti svoje osebne podatke in osebne podatke vseh ostalih 6 članov nagrajene ekipe, ki so prav tako davčni zavezanci (ime, priimek, naslov, občino bivanja, EMŠO, davčno številko, davčni urad, telefonsko številko in e-naslov).

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator lahko podatke, zbrane v nagradni igri, uporablja za namene obveščanja o nagradni igri in, v kolikor je sodelujoči ob pričetku sodelovanja v nagradni igri označil, da želi prejemati obvestila o ponudbi in novostih blagovne znamke Peugeot.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjih odstavkih, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi same izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek e-naslova info@peugeot.si zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na Facebook strani Peugeot Slovenija in spletni strani www.odkrijprostornost.si z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

7. Končne določbe in odgovornost organizatorja

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na drugo ime, menjava nagrade ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Peugeot Slovenija.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  • nedelovanje Facebook strani in Facebook APIja ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Za dodatne informacije lahko pišete na info@peugeot.si.

Ljubljana, 10. 11. 2017